Υπάρχουν δύο είδη μουσικοθεραπείας: η ενεργητική και η δεκτική. Στην ενεργητική μουσικοθεραπεία, ο πελάτης συμμετέχει ενεργά, παίζοντας μουσική ή τραγουδώντας μαζί -ή και όχι- με τον μουσικοθεραπευτή, οδηγώντας έτσι στη μουσική (συν)δημιουργία. Στη δεκτική μουσικοθεραπεία ο πελάτης ακούει -δέχεται- τη μουσική, η οποία είναι προ-ηχογραφημένη ή ζωντανή μουσική και στην οποία ο πελάτης ανταποκρίνεται λεκτικά ή και όχι. Ονομάζεται «δεκτική» και όχι «παθητική», διότι ο πελάτης μπορεί να είναι φαινομενικά αδρανής, αλλά δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να δημιουργεί μέσα του η μουσική που ακούει εκείνη τη στιγμή. Πρόκειται λοιπόν για ενεργητική ακρόαση.

Μερικά από τα οφέλη της δεκτικής μουσικοθεραπείας είναι τα εξής:

  • Συνδέει το συνειδητό με το ασυνείδητο
  • Διεγείρει τη διαίσθηση και το δημιουργικό δυναμικό
  • Ενεργοποιεί την έμφυτη ικανότητα μας για θεραπεία και αλλαγή
  • Ενθαρρύνει τον πελάτη να αντιμετωπίσει δύσκολα συναισθήματα και καταστάσεις, φόβους και άγχη
  • Ενισχύει μια κατάσταση ευημερίας
  • Επιτρέπει σε ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί να έρθουν στην επιφάνεια, έτσι ώστε ο πελάτης να τα επεξεργαστεί καλύτερα

 

Σχετική βιβλιογραφία
Bonny, H. L. (2002). Music Consciousness: The evolution of Guided Imagery and Music. Gilsum NH: Barcelona Publishers.
Bonny, H. L., & Savary, L. M. (1990). Music and Your Mind: Listening with a New Consciousness. New York: Station Hill Press.
Bush, C. A. (1995). Healing Imagery and Music: Pathways to the Inner Self. Portland: Rundra Press.