Η κλασική μουσική είναι ίσως το πιο άρτιο είδος μουσικής στην ιστορία της. Μέσω της κλασικής μουσικής έχουμε σήμερα τη βάση για όλα τα άλλα είδη που ακολούθησαν. Η κλασική μουσική παρέμεινε περνώντας μέσα από τους αιώνες. Είναι μία γλώσσα παγκόσμια και διαχρονική.

Η δομή της κλασσικής μουσικής είναι πολύ-επίπεδη: υπάρχει (συχνά) μελωδική γραμμή, αρμονική δομή και γραμμή μπάσου, η οποία παρέχει στήριξη. Αυτά τα επίπεδα είναι συνυφασμένα και, μαζί με άλλα στοιχεία, όπως η υφή και η ενορχήστρωση, δημιουργούν συνεχώς εναλλασσόμενα επίπεδα του μουσικού ήχου.

Υπάρχουν ποίκιλλες μορφές κλασσικής μουσικής, οι οποίες εξυπηρετούν διαφορετικούς κλινικούς στόχους. Για παράδειγμα, η τριμερής μορφή παρέχει ένα σταθερό και ασφαλές μουσικό «δοχείο». Ο πελάτης αισθάνεται ασφάλεια και εμπιστεύεται τη μουσική, γιατί αυτή κινείται προβλέψιμα και υπάρχει μία «μουσική λογική» στις αλλαγές της μελωδίας, του ρυθμού, της αρμονίας και της ενορχήστρωσης). Άλλες μορφές κλασικής μουσικής είναι η μορφή σονάτας, θέμα και παραλλαγές, πρελούδιο και συμφωνικό ποίημα και πολλές άλλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ συνειδητά και με προσοχή από τον μουσικοθεραπευτή για να εξυπηρετήσουν εξατομικευμένους κλινικούς στόχους.

Η σύνθετη δομή της κλασσικής μουσικής, επιτρέπει μία πλούσια προβολική εικόνα για να βιώσει το άτομο μια απεριόριστη ποικιλία εμπειριών. Αυτές οι εμπειρίες μπορεί να είναι οπτικές, ακουστικές, κινητικές, ανάκληση μνήμης κ.α. Σε αντίθεση με άλλα είδη μουσικής, η κλασική μουσική, λόγω της αρμονικής και μελωδικής πολυπλοκότητας, είναι η ιδανικότερη για διεύρυνση και εξερεύνηση της συνειδητότητας μας, και βίωση βαθιών εμπειριών.