Τα Διωτικά Διακροτήματα (Binaural Beats), στα οποία θα αναφερόμαστε ως ΔΙΔ για λόγους συντομίας, είναι μία γκάμα πολύ συγκεκριμένων ήχων, οι οποίοι έχουν σημαντικές ενισχυτικές και θεραπευτικές ιδιότητες στην εγκεφαλική λειτουργία, στην ψυχική ευεξία, ακόμα και στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Όπως είπαμε εδώ, ένα διωτικό διακρότημα (ΔΙΔ) προκύπτει όταν στείλουμε δύο ελαφρά διαφορετικές συχνότητες συνεχόμενου ήχου, μέσω ακουστικών, σε κάθε αυτί. Στο άκουσμα αυτών των συχνοτήτων (μία στο δεξί και μία στο αριστερό αυτί), ο εγκέφαλος της εκλαμβάνει, όχι ως δύο ξεχωριστές, αλλά ως μια καινούργια ρυθμική συχνότητα [1]. Αντί δύο συνεχόμενων ήχων, ο εγκέφαλος καταλαβαίνει έναν επαναλαμβανόμενο χτύπο, ένα παλμό. Το ΔΙΔ. Στη συνέχεια ακολουθεί αυτή τη συχνότητα.

Η λέξη «διωτικά» αναφέρεται στα δύο αυτιά. Παλμοί που προέρχονται από τα δύο αυτιά λοιπόν. Είναι ο ρυθμικοί παλμοί που «ακούγονται», όταν βάλουμε ταυτόχρονα στα ακουστικά, δύο ελαφρά διαφορετικές συχνότητες ήχου [1].

Τα  διωτικά διακροτήματα (ΔΙΔ) συντονίζουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του εγκεφάλου και -μία συγκεκριμένη περιοχή- τον φέρνει σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή του διαλογισμού, ώστε το άτομο να μπορεί να αποκομίσει παρόμοια οφέλη [1] [2]. Φυσικά και δεν εξυπηρετούνται όλοι οι θεραπευτικοί στόχοι από κάτι τέτοιο, όμως το εύρος των ΔΙΔ δεν σταματά εκεί. Ανάλογα την περιοχή των εγκεφαλοκυμάτων, έχουν χρησιμοποιηθεί στις εξαρτήσεις, σε διαταραχές προσωπικότητας, στη διαχείριση ψυχικού τραύματος [3], και στη μείωση του άγχους [4].

Όπως είπαμε και εδώ, τα διωτικά διακροτήματα (ΔΙΔ) συντονίζουν τον εγκέφαλο σε καταστάσεις συνείδησης, ανάλογα τη συχνότητα των παραγόμενων εγκεφαλοκυμάτων. Αυτές δε ομαδοποιούνται σε 5 μεγάλες κατηγορίες, τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Ο ακροατής αποκομίζει τα θεραπευτικά οφέλη από την κάθε κατάσταση ανάλογα τη συχνότητα του ΔΙΔ, που συντονίζει τα εγκεφαλοκύματά του στην αντίστοιχη κατηγορία.