Τα Διωτικά Διακροτήματα (Binaural Beats), στα οποία θα αναφερόμαστε ως ΔΙΔ για λόγους συντομίας, είναι μία γκάμα πολύ συγκεκριμένων ήχων, οι οποίοι έχουν σημαντικές ενισχυτικές και θεραπευτικές ιδιότητες στην εγκεφαλική λειτουργία, στην ψυχική ευεξία, ακόμα και στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Όπως είπαμε εδώ, ένα διωτικό διακρότημα (ΔΙΔ) προκύπτει όταν στείλουμε δύο ελαφρά διαφορετικές συχνότητες συνεχόμενου ήχου, μέσω ακουστικών, σε κάθε αυτί. Στο άκουσμα αυτών των συχνοτήτων (μία στο δεξί και μία στο αριστερό αυτί), ο εγκέφαλος της εκλαμβάνει, όχι ως δύο ξεχωριστές, αλλά ως μια καινούργια ρυθμική συχνότητα [1]. Αντί δύο συνεχόμενων ήχων, ο εγκέφαλος καταλαβαίνει έναν επαναλαμβανόμενο χτύπο, ένα παλμό. Το ΔΙΔ. Στη συνέχεια ακολουθεί αυτή τη συχνότητα.