Τα Διωτικά Διακροτήματα (Binaural Beats), στα οποία θα αναφερόμαστε ως ΔΙΔ για λόγους συντομίας, είναι μία γκάμα πολύ συγκεκριμένων ήχων, οι οποίοι έχουν σημαντικές ενισχυτικές και θεραπευτικές ιδιότητες στην εγκεφαλική λειτουργία, στην ψυχική ευεξία, ακόμα και στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα ΔΙΔ ανακαλύφθηκαν από τον Heinrich Wilhelm Dove το 1839, αλλά χρειάστηκε παραπάνω από 100 χρόνια ώστε το φαινόμενο να ερευνηθεί εις βάθος, από τον Gerald Oster το 1973.

Οι παραπάνω ερευνητές διαπίστωσαν ότι, αν το αριστερό αυτί ενός υποκειμένου υποβληθεί σε μια συνεχή ηχητική συχνότητα και το δεξί αυτί υποβληθεί σε μια παρόμοια (αλλά όχι την ίδια) συχνότητα, το υποκείμενο θα αδυνατεί να τις ξεχωρίσει. Αντιθέτως, τις αντιλαμβάνεται σαν έναν ρυθμικό «χτύπο» με συχνότητα την διαφορά των δύο. Εάν λόγου χάρη, το αριστερό αυτί του υποκειμένου υποβληθεί σε ένα ημιτονοειδές κύμα των 100Hz και το δεξί αυτί σε ένα των 105Hz, τότε το υποκείμενο θα αντιληφθεί ένα ρυθμικό «χτύπο» με συχνότητα 5Hz [1].

Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη αντίληψη (η οποία δεν πραγματοποιείται μέσα στο αυτί, αλλά απ’ ευθείας στον εγκέφαλο) μπορεί να συντονίσει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια του υποκειμένου, φέροντας τον εγκέφαλο σε παρόμοιες συνειδησιακές καταστάσεις όπως αυτές που επιτυγχάνονται μέσω του διαλογισμού.

Σχετικά με το θέμα μπορούν να βρεθούν πολλά υποστηρικτικά επιχειρήματα: η μείωση του προ-εγχειρητικού άγχους σε ασθενείς που υποβάλλονται σε γενική αναισθησία [2], η διαφοροποίηση διάθεσης και συμπεριφοράς στον γενικό πληθυσμό [3] και η ομοιότητα εγκεφαλογραφημάτων σε καταστάσεις διαλογισμού και έκθεσης σε διωτικά διακροτήματα [4]. Επίσης, υπάρχουν δείγματα μείωσης του stress και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στον γενικό πληθυσμό [5]. Όλα τα παραπάνω, συνιστούν έντονα την θετική επίδραση των ΔΙΔ.

Συνδυάζοντας τα ευρήματα, και κάνοντας χρήση ΔΙΔ κατά τη μουσικοθεραπεία, μεγιστοποιούμε τα αποτελέσματά της. Εμπλουτίζοντας την δεκτική μουσικοθεραπεία με ΔΙΔ, ο πελάτης μπορεί να «βυθιστεί» ακόμα περισσότερο στη διαδικασία και να αποκομίσει πολύ περισσότερο τα οφέλη της.

 

Παραπομπές
[1]  Oster, G. (1973). Auditory Beats in the Brain. Scientific American,229(4), 94-103.
[2]  Padmanabhan R. Hildreth A. J., Laws, D. (2005). A prospective, randomised, controlled study examining binaural beat audio and pre-operative anxiety in patients undergoing general anaesthesia for day case surgery. Journal of the Association of anaesthetics of Great Britain and Ireland.
[3]  Lane J., Kasian S., Owens J., Marsh G. (1998). Binaural Auditory Beats Affect Vigilance Performance and Mood, Physiology & Behavior, Volume 63, Issue 2.
[4]  Filimon R. S. (2010). Beneficial subliminal music: binaural beats, hemi-sync and metamusic, Proceedings of the 11th WSEAS international conference on Acoustics & music: theory & applications, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).
[5]  Liebert M. A. (2007). Binaural Beat Technology in Humans: A Pilot Study To Assess Psychologic and Physiologic Effect, The Journal of Alternative and Complementary Medicine.