Η λέξη «διωτικά» αναφέρεται στα δύο αυτιά. Παλμοί που προέρχονται από τα δύο αυτιά λοιπόν. Είναι ο ρυθμικοί παλμοί που «ακούγονται», όταν βάλουμε ταυτόχρονα στα ακουστικά, δύο ελαφρά διαφορετικές συχνότητες ήχου [1].

Δοκιμάστε τα ΔΙΔ μόνοι σας!

  1. Φορέστε τα ακουστικά σας και πατήστε το play
  2. Όταν τα φοράτε και τα δύο, παρατηρείστε ότι ακούτε ένα γρήγορο παλμό ή κάτι σαν ηχητικό «τρεμούλιασμα»
  3. Τώρα βγάλτε το ένα ακουστικό (αριστερό ή δεξί, δεν έχει σημασία). Παρατηρείστε ότι τώρα ο παλμός χάνεται και ότι στο ακουστικό που φοράτε, ακούτε ένα συνεχόμενο τόνο.
  4. Μόλις ξαναβάλετε το ακουστικό, ο παλμός επιστρέφει. Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλός σας συνδυάζει τις δύο συχνότητες (ήχους), και παράγει ένα διωτικό διακρότημα με βάση τη διαφορά τους. Σε αυτή την περίπτωση, 5
  5. Σημείωση: Όταν αφαιρείτε το ακουστικό, τραβήξτε το όσο γίνεται πιο μακριά από το αυτί σας. Με μερικά ακουστικά είναι πιο δύσκολο να γίνει, γιατί από κατασκευής δεν μπορούν να απομακρυνθούν πολύ από το αυτί και ο εγκέφαλος μπορεί ακόμα να διακρίνει το ΔΙΔ. Οπότε απομακρύνετε όσο γίνεται το ένα ακουστικό, και πιέζετε το άλλο πιο σφιχτά στο αυτί σας.

Όταν λοιπόν βάλουμε δύο κοντινές συχνότητες (μία στο δεξί και μία στο αριστερό αυτί), ο εγκέφαλος «καταλαβαίνει» μία τρίτη. Αυτή που προκύπτει από την μαθηματική διαφορά των προηγούμενων. Αν για παράδειγμα, τροφοδοτήσουμε το αριστερό αυτί με ένα καθαρό τόνο συχνότητας 100Hz και το δεξί αυτί με έναν αντίστοιχο τόνο συχνότητας 105Hz, ο εγκέφαλος θα αντιληφθεί ένα παλμό συχνότητας 5Hz, δηλαδή τη διαφορά των δύο.

Στη συνέχεια, ο εγκέφαλος θα ακολουθήσει αυτή τη συχνότητα με το να παράγει εγκεφαλοκύματα στην περιοχή των 5Hz. Αυτό συμβαίνει μέσω μιας διαδικασίας, της οποίας ο τεχνικός όρος είναι «Απόκριση Ακολουθούμενης Συχνότητας» («Frequency Following Response») [2] [3].

 Αυτό βέβαια συμβαίνει μόνο όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αυτές τις συχνότητες μέσω των ακουστικών [4]. Αν θέλετε να δείτε τα διωτικά διακροτήματα στην πράξη, μπορείτε να ακούσετε το σχετικό αρχείο (στο γαλάζιο πλαίσιο, δεξιά) ακολουθώντας τις οδηγίες.

Όταν ακούτε το ΔΙΔ φορώντας και τα δύο ακουστικά, ο εγκέφαλος σας αρχίζει να συντονίζεται στη συχνότητα των 5Hz. Βέβαια, για να αποκομίσετε τα θεραπευτικά οφέλη θα πρέπει να υποβληθείτε στον ήχο για τουλάχιστον 15 λεπτά. Οι εμπλουτισμένες με ΔΙΔ συνεδρίες δεκτικής μουσικοθεραπείας που πραγματοποιούμε, καθώς και η ειδικά σχεδιασμένη θεραπευτική μουσική που διατίθεται, όχι μόνο ξεπερνούν αυτό το όριο, αλλά και χρησιμοποιούν το κατάλληλο ΔΙΔ για τον δικό σας θεραπευτικό στόχο.

 

Παραπομπές
[1]  Oster, G. (1973). Auditory Beats in the Brain. Scientific American,229 (4), 94-103.
[2] Worden, F.G.; Marsh, J.T. (July 1968). "Frequency-following (microphonic-like) neural responses evoked by sound". Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 25 (1): 42–52.
[3] Moore EJ (1983). Bases of auditory brain-stem evoked responses. Grune & Stratton, Inc.
[4] Filimon R. S. (2010). Beneficial subliminal music: binaural beats, hemi-sync and metamusic, Proceedings of the 11th WSEAS international conference on Acoustics & music: theory & applications, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).