Όπως είπαμε και εδώ, τα διωτικά διακροτήματα (ΔΙΔ) συντονίζουν τον εγκέφαλο σε καταστάσεις συνείδησης, ανάλογα τη συχνότητα των παραγόμενων εγκεφαλοκυμάτων. Αυτές δε ομαδοποιούνται σε 5 μεγάλες κατηγορίες, τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Ο ακροατής αποκομίζει τα θεραπευτικά οφέλη από την κάθε κατάσταση ανάλογα τη συχνότητα του ΔΙΔ, που συντονίζει τα εγκεφαλοκύματά του στην αντίστοιχη κατηγορία.

Αυτές οι κατηγορίες εγκεφαλοκυμάτων είναι οι εξής:

Κύματα «Βήτα»
Τα κύματα Βήτα (12Hz και άνω) είναι τα κύματα που συνοδεύουν τις συνηθισμένες εγκεφαλικές λειτουργίες, την σκέψη και την αλληλεπίδραση με τον έξω κόσμο. Όταν ενισχύουμε τα κύματα Βήτα μέσω των ΔΙΔ επιτυγχάνουμε περισσότερη συγκέντρωση σε εξωτερικά ερεθίσματα, υψηλή γνωστική λειτουργία, αναλυτική σκέψη και σωματική ευεξία.

Κύματα «Δέλτα»
Στο άλλο άκρο βρίσκονται τα κύματα Δέλτα (0-4Ηz). Είναι τα «κύματα του ύπνου» και αποσυνδέουν τη συνείδηση από τον έξω κόσμο. Με αυτά μπορούμε να προκαλέσουμε βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο, να καταπραΰνουμε σωματικούς πόνους, καθώς και να έχουμε πρόσβαση στο υποσυνείδητο.

Κύματα «Θήτα»
Λίγο πιο πάνω από τα κύματα Δέλτα βρίσκονται τα κύματα Θήτα (4-8Hz). Όταν αυτά επικρατούν, η προσοχή του ατόμου στρέφεται προς τον εσωτερικό κόσμο. Είναι ένας κόσμος υπναγωγικών εικόνων, στον οποίο πολλοί αναφέρουν ότι βρήκαν έναν «εσώτερο» θεραπευτή, που βοηθά στη μετάβαση από συνείδηση-θύμα στην ψυχική ενδυνάμωση. Με την περιοχή Θήτα μπορούμε να προκαλέσουμε βαθιά χαλάρωση, να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη του διαλογισμού, να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα ή ακόμα και να προκαλέσουμε ύπνωση με σκοπό τον επαναπρογραμματισμό του ασυνειδήτου.

Κύματα «Άλφα»
Τα κύματα Άλφα (8-12Hz) θεωρούνται η «γέφυρα» μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου. Σε αυτή την περιοχή επιτυγχάνουμε μείωση του στρες, ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων, θετική σκέψη, καθώς και μία χαλαρή κατάσταση απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον.

Τα παραπάνω οφέλη είναι βεβαίως γενικεύσεις, γιατί δεν παράγουν όλες οι συχνότητες σε κάποια κατηγορία αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες συχνότητες για συγκεκριμένες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, διαφορετικές συχνότητες στο κάτω, μεσαίο ή επάνω φάσμα αυτών των κατηγοριών, θα δώσουν διαφορετικά θεραπευτικά αποτελέσματα.

 

Παραπομπές
[1] White, Nancy & M. Richards, Leonard. (2009). Alpha-Theta Neurotherapy and the Neurobehavioral Treatment of Addictions, Mood Disorders and Trauma. Introduction to Quantitative EEG and Neurofeedback. 143-166. DOI: 10.1016/B978-0-12-374534-7.00006-X.
[2] Liebert M. A. (2007). Binaural Beat Technology in Humans: A Pilot Study To Assess Psychologic and Physiologic Effect, The Journal of Alternative and Complementary Medicine https://doi.org/10.1089/acm.2006.6196
[3] Holmes A. (1999). The Hemi-Sync process. Retrieved February 15, 2019, from: http://www.thegatewayexperience.com/research/the-hemi-sync-process/
[4] Filimon R. S. (2010). Beneficial subliminal music: binaural beats, hemi-sync and metamusic, Proceedings of the 11th WSEAS international conference on Acoustics & music: theory & applications, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).