Η Μουσικοθεραπεία (Music Therapy) είναι μια μορφή δημιουργικής ψυχοθεραπείας δια μέσου της μουσικής. Πρόκειται για μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση που αξιοποιεί την δημιουργική πλευρά του ανθρώπου και την έμφυτη ικανότητά του για μουσική έκφραση και επικοινωνία. Η μουσικοθεραπεία ανήκει στις θεραπείες μέσω τέχνης και πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή, εκπαιδευμένο σε αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 

Η μουσικοθεραπεία είναι μια σχετικά καινούργια στην Ελλάδα μορφή ψυχοθεραπείας, καθώς στο εξωτερικό (Η.Π.Α., Μ. Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες) εφαρμόζεται επιτυχώς και με ανοδικές τάσεις τα τελευταία 60 περίπου χρόνια.

Μιας και πρόκειται για μια μη-λεκτική μορφή θεραπείας, απευθύνεται κυρίως σε άτομα που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τον λόγο ή άτομα που, παρόλο που τον χρησιμοποιούν άρτια, δυσκολεύονται να εκφραστούν λεκτικά ή δεν το επιθυμούν. Σε εκείνους,  η μουσικοθεραπεία μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας, έκφρασης, αλληλεπίδρασης, δημιουργικότητας, κατανόησης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης.

Όλοι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στην μουσική. Τα βρέφη ανταποκρίνονται στον ρυθμό και την μουσική από τα πρώτα κιόλας χρόνια. Η μουσική υπάρχει μέσα μας ακόμα και στον τρόπο που μιλάμε: ο λόγος και οι προτάσεις μας εκφέρονται σε «μελωδίες» που επικοινωνούν συναισθήματα, όπως φόβο, λύπη, χαρά, κλπ. Όσον αφορά τα παιδιά, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι αυτή η έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα της ανταπόκρισης στην μουσική, δεν επηρεάζεται από καμία κατάσταση, σύνδρομο ή διαταραχή, όπως π.χ. σύνδρομο Down, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠΥ), Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές, κλπ.

Η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για την εξερεύνηση του εσωτερικού κόσμου του πελάτη και για να δουλέψει με σημαντικά θέματα της ζωής του. Προσφέρει την ευκαιρία στον πελάτη να δει μια «μεγαλύτερη εικόνα» της ζωής, ενώ επεξεργάζεται προσωπικές εμπειρίες και συνδέεται με την εσωτερική του σοφία. Κατανοώντας κάποιος τον εαυτό του και τη ζωή του, τον βοηθάει να ζήσει με μεγαλύτερη επίγνωση.