Η Μουσικοθεραπεία (Music Therapy) είναι μια μορφή δημιουργικής ψυχοθεραπείας δια μέσου της μουσικής. Πρόκειται για μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση που αξιοποιεί την δημιουργική πλευρά του ανθρώπου και την έμφυτη ικανότητά του για μουσική έκφραση και επικοινωνία. Η μουσικοθεραπεία ανήκει στις θεραπείες μέσω τέχνης και πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή, εκπαιδευμένο σε αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 

Η μουσικοθεραπεία είναι μια σχετικά καινούργια στην Ελλάδα μορφή ψυχοθεραπείας, καθώς στο εξωτερικό (Η.Π.Α., Μ. Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες) εφαρμόζεται επιτυχώς και με ανοδικές τάσεις τα τελευταία 60 περίπου χρόνια.

Μιας και πρόκειται για μια μη-λεκτική μορφή θεραπείας, απευθύνεται κυρίως σε άτομα που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τον λόγο ή άτομα που, παρόλο που τον χρησιμοποιούν άρτια, δυσκολεύονται να εκφραστούν λεκτικά ή δεν το επιθυμούν. Σε εκείνους,  η μουσικοθεραπεία μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας, έκφρασης, αλληλεπίδρασης, δημιουργικότητας, κατανόησης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης.

Όλοι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στην μουσική. Τα βρέφη ανταποκρίνονται στον ρυθμό και την μουσική από τα πρώτα κιόλας χρόνια. Η μουσική υπάρχει μέσα μας ακόμα και στον τρόπο που μιλάμε: ο λόγος και οι προτάσεις μας εκφέρονται σε «μελωδίες» που επικοινωνούν συναισθήματα, όπως φόβο, λύπη, χαρά, κλπ. Όσον αφορά τα παιδιά, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι αυτή η έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα της ανταπόκρισης στην μουσική, δεν επηρεάζεται από καμία κατάσταση, σύνδρομο ή διαταραχή, όπως π.χ. σύνδρομο Down, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠΥ), Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές, κλπ.

Μέσω της μουσικοθεραπείας, μπορείς να:

  • Μειώσεις το άγχος σου και να οργανώσεις τη σκέψη σου
  • Βελτιώσεις την προσοχή σου, την συγκέντρωση σου και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον
  • Ανακαλύψεις και να επεξεργαστείς βαθύτερα συναισθήματα, δυσκολίες, ανησυχίες ή επιθυμίες σου
  • Εκφράσεις συγκινησιακές εντάσεις με δημιουργικό τρόπο, ώστε να τις αποφορτίσεις και να τις διαχειριστείς
  • Αξιοποιήσεις και να εξελίξεις την έμφυτη δημιουργική σου ικανότητα.
  • Βελτιώσεις τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη σου
  • Νιώσεις χαρά και ικανοποίηση, ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή σου και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής σου
  • Αναπτύξεις τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητές σου, κ.α.