Η Μουσικοθεραπεία (Music Therapy) είναι μια μορφή δημιουργικής ψυχοθεραπείας δια μέσου της μουσικής. Πρόκειται για μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση που αξιοποιεί την δημιουργική πλευρά του ανθρώπου και την έμφυτη ικανότητά του για μουσική έκφραση και επικοινωνία. Η μουσικοθεραπεία ανήκει στις θεραπείες μέσω τέχνης και πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή, εκπαιδευμένο σε αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.