Μιας και πρόκειται για μια μη-λεκτική μορφή θεραπείας, απευθύνεται κυρίως σε άτομα που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τον λόγο ή άτομα που, παρόλο που τον χρησιμοποιούν άρτια, δυσκολεύονται να εκφραστούν λεκτικά ή δεν το επιθυμούν. Σε εκείνους,  η μουσικοθεραπεία μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας, έκφρασης, αλληλεπίδρασης, δημιουργικότητας, κατανόησης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης.

Έτσι λοιπόν, η μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει από παιδιά μικρής ηλικίας ή βρέφη μέχρι ηλικιωμένους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παθήσεων.

Τυπικές περιπτώσεις μουσικοθεραπείας περιλαμβάνουν ενήλικες ή παιδιά με ήπιες δυσκολίες ή σοβαρότερες αναπηρίες, όπως νοητική, κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία. Ενδεικτικά, η μουσικοθεραπεία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε περιπτώσεις όπως:

  • Συναισθηματικές ή Αγχώδεις Διαταραχές που μπορεί να περιλαμβάνουν: δυσκολία συγκέντρωσης, χαμηλή αυτοεκτίμηση, τάση για απομόνωση, υπερβολικό άγχος, φοβίες, διαταραχές συμπεριφοράς κ.α.
  • Ψυχοσωματικές διαταραχές
  • Κατάθλιψη
  •  Νευρολογικές παθήσεις
  • Αποκατάσταση - Κοινωνική επανένταξη (ιατρική-ψυχιατρική)
  • Ειδικές Αναπτυξιακές Μαθησιακές Διαταραχές (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία)
  • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger)
  • Σύνδρομο Down και άλλα Σύνδρομα
  • Προβλήματα ή Απουσία λόγου
  • Πολλαπλές Αναπηρίες κ.ά.