Όλοι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στην μουσική. Τα βρέφη ανταποκρίνονται στον ρυθμό και την μουσική από τα πρώτα κιόλας χρόνια. Η μουσική υπάρχει μέσα μας ακόμα και στον τρόπο που μιλάμε: ο λόγος και οι προτάσεις μας εκφέρονται σε «μελωδίες» που επικοινωνούν συναισθήματα, όπως φόβο, λύπη, χαρά, κλπ. Όσον αφορά τα παιδιά, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι αυτή η έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα της ανταπόκρισης στην μουσική, δεν επηρεάζεται από καμία κατάσταση, σύνδρομο ή διαταραχή, όπως π.χ. σύνδρομο Down, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠΥ), Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές, κλπ.

Επιπροσθέτως, η μουσική επηρεάζει άμεσα την συμπεριφορά, την κίνηση και την συναισθηματική κατάσταση, επομένως επηρεάζει άμεσα τόσο το σώμα, όσο και το πνεύμα. Η μουσική μπορεί να εκφράσει περισσότερα από όσα μπορεί να περιγράψει κάποιος λεκτικά, και για αυτό αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα με τον συναισθηματικό κόσμο του κάθε ατόμου.

Πέραν της μουσικής, η μουσικοθεραπεία χρησιμοποίει και πολλά άλλα στοιχεία της μη-λεκτικής επικοινωνίας, όπως είναι η βλεμματική επαφή, η κινησιολογία, η στάση σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου, η απόσταση, ο τόνος, η ένταση της φωνής στο τραγούδισμα, κλπ. Για αυτό τον λόγο είναι χρήσιμη σε ανθρώπους με δυσκολία στην επικοινωνία ή έκφραση, ενώ διευκολύνει το χτίσιμο υγιών σχέσεων με άλλα άτομα.