Η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για την εξερεύνηση του εσωτερικού κόσμου του πελάτη και για να δουλέψει με σημαντικά θέματα της ζωής του. Προσφέρει την ευκαιρία στον πελάτη να δει μια «μεγαλύτερη εικόνα» της ζωής, ενώ επεξεργάζεται προσωπικές εμπειρίες και συνδέεται με την εσωτερική του σοφία. Κατανοώντας κάποιος τον εαυτό του και τη ζωή του, τον βοηθάει να ζήσει με μεγαλύτερη επίγνωση.

Μέσω της μουσικοθεραπείας, μπορείς να:

  • Μειώσεις το άγχος σου και να οργανώσεις τη σκέψη σου
  • Βελτιώσεις την προσοχή σου, την συγκέντρωση σου και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον
  • Ανακαλύψεις και να επεξεργαστείς βαθύτερα συναισθήματα, δυσκολίες, ανησυχίες ή επιθυμίες σου
  • Εκφράσεις συγκινησιακές εντάσεις με δημιουργικό τρόπο, ώστε να τις αποφορτίσεις και να τις διαχειριστείς
  • Αξιοποιήσεις και να εξελίξεις την έμφυτη δημιουργική σου ικανότητα.
  • Βελτιώσεις τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη σου
  • Νιώσεις χαρά και ικανοποίηση, ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή σου και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής σου
  • Αναπτύξεις τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητές σου, κ.α.