Μέσω της μουσικοθεραπείας, μπορείς να:

  • Μειώσεις το άγχος σου και να οργανώσεις τη σκέψη σου
  • Βελτιώσεις την προσοχή σου, την συγκέντρωση σου και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον
  • Ανακαλύψεις και να επεξεργαστείς βαθύτερα συναισθήματα, δυσκολίες, ανησυχίες ή επιθυμίες σου
  • Εκφράσεις συγκινησιακές εντάσεις με δημιουργικό τρόπο, ώστε να τις αποφορτίσεις και να τις διαχειριστείς
  • Αξιοποιήσεις και να εξελίξεις την έμφυτη δημιουργική σου ικανότητα.
  • Βελτιώσεις τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη σου
  • Νιώσεις χαρά και ικανοποίηση, ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή σου και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής σου
  • Αναπτύξεις τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητές σου, κ.α.