Η μουσικοθεραπεία στοχεύει:

  • Στην επικοινωνία
  • Στη δημιουργική έκφραση
  • Στην μείωση του άγχους
  • Στην ανάπτυξη του λόγου με την χρήση της φωνής ως μέσο έκφρασης
  • Στη συναισθηματική ανάπτυξη και στήριξη
  • Στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και πρωτοβουλίας
  • Στη ανάπτυξη της κοινωνικότητας, ενισχύοντας τις επικοινωνιακές ικανότητες του ατόμου, και στην δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων
  • Στη καλλιέργεια θεραπευτικού πλαισίου στο οποίο το άτομο θα μπορέσει να βιώσει και να εκφράσει ποικίλα συναισθήματα, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη συναίσθηση και κατανόηση του συναισθηματικού του κόσμου
  • Στη βελτίωση της ποιότητα της ζωής του ατόμου μέσα από τις εμπειρίες που βιώνει κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπου μαθαίνει να μοιράζεται, να εκφράζεται, να δίνει και να δέχεται
  • Στη καλλιέργεια και ενδυνάμωση της προσοχής, της ικανότητας συγκέντρωσης και μνήμης.