Οι συνεδρίες μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, και διαρκούν 30-50 λεπτά. Γίνονται σε ειδικό χώρο, γεμάτο με απλά όργανα (π.χ. κρουστά, τύμπανα, μεταλλόφωνα, μαράκες, κλπ.), με τα οποία κάποιος δεν χρειάζεται μουσικές γνώσεις ώστε να παράγει ρυθμούς και μελωδίες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο μουσικοθεραπευτής ενθαρρύνει και στηρίζει τον πελάτη να εξερευνήσει και να ανακαλύψει την δικιά του μουσική γλώσσα επικοινωνίας, την δικιά του μουσική αυτοσχεδιάζοντας.

Η μουσικοθεραπεία είναι μια καθαρά θεραπευτική διαδικασία και δεν επιδιώκει ούτε την ψυχαγωγία, ούτε την μουσική εκπαίδευση. Επομένως, ο μουσικοθεραπευτής ούτε διδάσκει, ούτε παροτρύνει το πελάτη να παίξει με συγκεκριμένο τρόπο. Αντιθέτως, αφήνει χώρο και υποστηρίζει τον πελάτη να εκφραστεί όπως θέλει. Ταυτόχρονα, παρατηρεί συγκεκριμένα μουσικά ή κινησιολογικά στοιχεία και συνοδεύει με υποστηρικτικό και εμψυχωτικό τρόπο τους αυτοσχεδιασμούς, ώστε να επιτευχθούν οι θεραπευτικοί στόχοι.

Ο μουσικοθεραπευτής δεν προσέχει τις μουσικές ικανότητες του πελάτη, ούτε το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Η προσοχή του είναι στραμμένη στον τρόπο με τον οποίο το κάθε άτομο παράγει και οργανώνει τους ήχους και την μουσική του, σε σχέση με τον θεραπευτή ή την ομάδα, εφόσον υπάρχει. Η μουσική συμπεριφορά του κάθε ατόμου αποκαλύπτει στοιχεία της προσωπικότητάς του και συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που λειτουργεί και εκτός θεραπευτικού πλαισίου.

Στην μουσικοθεραπεία τα συναισθήματα δεν εκφράζονται δια μέσου του λόγου, αλλά δια μέσου των ήχων,  ηχητικών δυναμικών και ηχοχρωμάτων. Έτσι, ο μουσικοθεραπευτής επικεντρώνεται στην έκφραση και στις συναισθηματικές ποιότητες της μουσικής του πελάτη, και εστιάζει στην δημιουργία αλληλεπίδρασης μαζί του, δια μέσου των ήχων και της μουσικής που δημιουργούν και μοιράζονται. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την χρήση της φωνής, την μουσική ανταπόκριση, κινήσεις, λέξεις, εκφράσεις προσώπου, κλπ.