Η μουσικοθεραπεία στοχεύει:

  • Στην επικοινωνία
  • Στη δημιουργική έκφραση
  • Στην μείωση του άγχους
  • Στην ανάπτυξη του λόγου με την χρήση της φωνής ως μέσο έκφρασης
  • Στη συναισθηματική ανάπτυξη και στήριξη
  • Στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και πρωτοβουλίας
  • Στη ανάπτυξη της κοινωνικότητας, ενισχύοντας τις επικοινωνιακές ικανότητες του ατόμου, και στην δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων
  • Στη καλλιέργεια θεραπευτικού πλαισίου στο οποίο το άτομο θα μπορέσει να βιώσει και να εκφράσει ποικίλα συναισθήματα, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη συναίσθηση και κατανόηση του συναισθηματικού του κόσμου
  • Στη βελτίωση της ποιότητα της ζωής του ατόμου μέσα από τις εμπειρίες που βιώνει κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπου μαθαίνει να μοιράζεται, να εκφράζεται, να δίνει και να δέχεται
  • Στη καλλιέργεια και ενδυνάμωση της προσοχής, της ικανότητας συγκέντρωσης και μνήμης.

Κατηγορηματικά όχι. Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις που η υψηλή μουσική παιδεία μπορεί να δυσκολέψει το θεραπευτικό έργο, αφού ο πελάτης χρησιμοποιεί τις τεχνικές του γνώσεις για να «σκεπάσει» και να «κρύψει» τα θέματά του. Αρκετές φορές, η έλλειψη μουσικών γνώσεων φαίνεται να δίνει πλεονέκτημα, όσον αφορά την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.

Οι συνεδρίες μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, και διαρκούν 30-50 λεπτά. Γίνονται σε ειδικό χώρο, γεμάτο με απλά όργανα (π.χ. κρουστά, τύμπανα, μεταλλόφωνα, μαράκες, κλπ.), με τα οποία κάποιος δεν χρειάζεται μουσικές γνώσεις ώστε να παράγει ρυθμούς και μελωδίες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο μουσικοθεραπευτής ενθαρρύνει και στηρίζει τον πελάτη να εξερευνήσει και να ανακαλύψει την δικιά του μουσική γλώσσα επικοινωνίας, την δικιά του μουσική αυτοσχεδιάζοντας.

Λίγα λόγια για τους ανθρώπους που πραγματοποιούν τις συνεδρίες στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο μουσικής Mass Room Studio (Ολύμπου 46, Θεσσαλονίκη).